Vanliga frågor

Akustik

 

Vilken perforeringstyp ger den bästa ljudabsorptionen?

 

”Den bästa ljudabsorptionen” beror på rummets användning eller målet för den akustiska miljön. Om målet är att absorbera lågfrekvent ljud – basabsorption – rekommenderar vi en relativt låg perforeringsprocent på upp till 10 %.

Om målet däremot är en bredspektrad ljudabsorption över hela frekvensområdet är produkterna med en perforeringsandel på mellan 10 och 20 % lämpligast.

För absorption av höga frekvenser bör man välja produkter med en perforeringsandel på över 20 %.

Observera att perforeringsandelen inte är det enda som avgör absorptionsgraden. Monteringshöjden och akustikfyllningen kan ha stor inverkan på en viss perforeringstyps absorptionsförmåga.

 

 

Ger perforerade gipsundertak lika bra ljudabsorption som undertak med mineralull?

 

Perforerade gipsskivor kan utformas så att de absorberar ljud på samma sätt som de flesta andra absorbenter, däribland porösa absorbenter som exempelvis undertak med mineralull. Genom att variera monteringshöjd, perforeringstyp och akustikfyllning kan man reglera en viss ljudabsorptionsprofil.
Dessutom kan perforerade gipsprodukter sprida (diffusera) ljudet, framför allt i rum där produkterna monterats både på väggarna och i taket. I dessa fall har en perforerad gipsprodukt med lägre uppmätt absorptionskoefficient än en porös absorbent visat sig vara lika effektiv som den porösa absorbenten med högre absorptionskoefficient.

 

 

 

Allmänt

 

I vilka färger finns produkterna?

 

Standardfärgen för målade produkter är vit (NCS 0700/RAL 9003), men många produkter och perforeringar finns i specialmålade versioner i färger från NCS- och RAL-skalorna.

 

 

I vilka storlekar finns produkterna?

 

Varje enskild produkt finns i olika storlekar som anges på respektive produktsida. Välj önskad produkt i produktöversikten eller använd Produktväljaren.

 

 

Hur mycket väger Knauf Danolines produkter?

 

Vikten beror på skivornas tjocklek, perforeringsprocenten och infästningsmetoden. I regel väger produkterna 7–10 kg/m2. Välj önskad produkt i produktöversikten eller använd Produktväljaren.

 

 

Hur mycket väger ett nedpendlat undertak?

 

Totalvikten beror på vilken typ av produkt och bärverk som används. Välj önskad produkt i produktöversikten eller använd Produktväljaren.

 

 

Vad betyder produktnamnen?

 

Namnen på Knauf Danolines produkter anger skivans kantfinish. Exempelvis är Contur en produkt med D-kant som döljer bärverket medan Plaza har A-kant som innebär att bärverket är helt synligt. En produkt specificeras dessutom av valet av perforering, dvs. Tangent, Micro, Quadril, Globe eller Regula.

 

 

Vilka perforeringsmönster finns på produkterna?

 

Perforeringsmönstren är individuella för de olika produkterna eller produktgrupperna. Du kan läsa mer om Danolines perforeringsmönster och vilka produkter som finns med vilka mönster under Perforeringar.

 

 

Vilka är fördelarna med Knauf Danolines perforerade gipsskivor jämfört med andra akustikmaterial?

 

Till skillnad från porösa material kan Knauf Danolines perforerade gipsskivor målas om och om igen, utan att förlora sina akustiska egenskaper. Dessutom är vårt material robustare och lättare att skapa olika former med. Slutligen finns det ingen risk för att Danolines perforerade gipsprodukter avger farliga dammpartiklar, till skillnad från andra porösa material.
Du hittar ytterligare information om våra perforerade gipstak- och vägglösningars olika egenskaper under ”Egenskaper”. Deras miljöegenskaper beskrivs under Miljö.

 

 

Hur rengörs och sköts Knauf Danolines produkter?

 

Det finns skötselanvisningar för varje enskild produkt på respektive produktsida. Välj önskad produkt i produktöversikten eller använd Produktväljaren.

Användning

 

Kan Knauf Danolines produkter användas i badrum?

 

Knauf Danolines produkter kan användas i badrum. Dock rekommenderar vi inte att perforerade produkter används på platser som utsätts för vatten eller ånga, till exempel duschhörnor.

 

 

Kan Knauf Danolines produkter tvättas med högtryckstvätt?

 

På grund av den exponerade gipskanten och perforeringshålen avråder vi från användning av högtryckstvätt.

 

 

Uppfyller Knauf Danolines produkter kraven på renrumsprodukter?

 

Produkten Danotile uppfyller kraven för ISO klass 5 enligt ISO 14644-1.

 

Kan Knauf Danolines produkter användas i laboratorier?

 

Ja, Knauf Danolines produkter lämpar sig för användning i laboratorier.

 

 

Är Knauf Danolines produkter säkra att använda i jordbävningsområden?

 

Knauf Danolines produkter kan användas tillsammans med jordbävningssäkrade bärverk i enlighet med tillverkarens anvisningar.

 

 

Kan Knauf Danolines loftprodukter anvendes i simhallar?

 

Det är tre anvisningar som skall följas betr. Knauf Danolines produkter i simhallar.

1. Produkterna skall vara utan metallclips (t.ex. BelgraviaPlaza, eller Danotile) och metalldelar att fästa produkterna med såsom skruv skall vara rostfria.

2. Avståndet från vattenytan till taket skall vara minst 7 meter i offentliga simhallar.I privata pooler vid mera sporadiskt bruk, kan avståndet reduceras till 3 meter.

3. Metallunderlag/T-profiler skall vara skyddade för att motstå klorgas.Konstruktionen med dess upphäng är den mest sårbara delen på ett nedpendlat undertak i simhallar och måste därför vara korrossionsbeständigt.

Utöver dessa tre anvisningar skall den relativa luftfuktigheten inte överstiga 90 %.

 

 

 

services

 

Vilka leveranstider gäller i allmänhet för Knauf Danolines produkter?

 

Leveranstiderna beror på vilken typ av produkt som beställts, dvs. om det är fråga om lagervaror eller specialprodukter.
Lagervaror: skickas inom 1 vecka efter ordermottagning
Specialprodukter: skickas inom 3–4 veckor efter ordermottagning

 

 

Vilket är minsta antal vid beställning av specialprodukter?

 

Vi har normalt inte krav på minsta beställning. Dock beräknas priset utifrån beställd mängd.

 

 

Var hittar jag produktspecifikationer som jag kan använda i mitt projekt

 

Specifikationer anges under varje enskild produkt. Gå in under Produkter i menyn till vänster eller använd Produktväljaren för att hitta den produkt du önskar.

 

 

Hur många pallar kan lastas i de olika containertyperna?

 

Vi rekommenderar att Danolines produkter transporteras i följande containertyper

  • 20 fots DC Box: 26 pallar om 60×120 cm
  • 40 fots DC Box: max. 54 pallar* om 60×120 cm
    *På grund af viktrestriktioner för transport till olika destinationer kan den maxlasten vara mindre.

 

Montage

 

Vilken minsta monteringshöjd gäller för nedpendlade undertak?

 

Minsta monteringshöjd beror på produkten. Specifika riktlinjer för varje enskild produkt finns i monteringsanvisningarna. Välj önskad produkt i produktöversikten eller använd Produktväljaren.

 

 

Vilken högsta vikt gäller för installationer som fälls in direkt i undertaksskivan?

 

Högsta vikt för installationer som fälls in direkt i undertaksskivan anges under Bärförmåga.

 

 

Vilken är skillnaden mellan en väggprofil och en skuggprofil?

 

Skillnaden mellan en väggprofil och en skuggprofil är i allmänhet den estetiska effekten. Väggprofilen fungerar som en ram runt undertaket medan skuggprofilen ger ett svävande intryck.

När det gäller Corridor 400 finns det dessutom en skillnad i monteringshöjden. En väggprofil kräver en monteringshöjd på 300 mm medan ett undertak med en skuggprofil kan monteras på bara 100 mm höjd.

 

 

På vilken typ av underlag kan man montera Designpanel?

 

Designpanel kan monteras på antingen stål, dvs. CD-profiler, eller glespanel av trä.

 

 

Kan Designpanel monteras direkt på en hård yta (t.ex. 13 mm gipsskivor)?

 

Ja, men den akustiska effekt försämras.
För att få optimal akustisk effekt måste Designpanel monteras på 45 mm glespanel med mineralull på baksidan.

 

 

Var ska ångspärren placeras?

 

Ångspärren får inte placeras direkt ovanpå den perforerade gipsskivan. Av akustiska skäl och för att undvika ett partiellt vakuum ska ångspärren placeras med ett avstånd på minst 10 mm från den perforerade gipsskivan.

 

 

Hur många perforerade gipsskivor krävs det i ett rum?

 

I privatbostäder kan det antal perforerade gipsskivor som krävs beräknas med hjälp av denna formel: Volym (m³) x 0,18 = m² perforerade gipsskivor. Du kan få ytterligare information om användning av Danolines produkter i privatbostäder under Bostadsakustik.

I andra typer av byggnader beräknas mängden akustikmaterial utifrån önskad efterklangstid. Beräkningen görs av den lokala Knauf Danoline kontakten.

 

 

Hur många skruvar går åt vid montering av Contrapanel?

 

Åtgången beror på skivstorleken.

 

UNDERTAKSBEKLÄDNAD

Åtgång per skiva:

600 x 1200 mm = 16 skruvar

600 x 1800 mm = 22 skruvar

600 x 2400 mm = 28 skruvar

 

Per m²:

600 x 1200 mm = 22,2 screws

600 x 1800 mm = 20,4 screws

600 x 2400 mm = 19,5 screws

 

VÄGGBEKLÄDNAD

Åtgång per skiva:

600 x 1200 mm = 20 skruvar

600 x 1800 mm = 28 skruvar

600 x 2400 mm = 36 skruvar

 

Per m²:

600 x 1200 mm = 27,8 skruvar

600 x 1800 mm = 26 skruvar

600 x 2400 mm = 25 skruvar

 

 

Ytterligare information om Contrapanel

 

 

Hur mycket spackelmassa går åt vid användning av Solopanel eller Stratopanel?

 

Så här mycket spackelmassa går åt:

Uniflott – 0,4 kg/m²
Finish Pastös – 0,05-0,1 kg/m²
Primer – 0,02 l/m²

 

Flera Verktyg & Nedladdningar

Tekniska teckningar Revit

Tekniska teckningar för alla Knauf Danoline produkter

Prestandadeklaration

En samling av prestandadeklarationer för alla Knauf Danolines produkter

Vanliga frågor

Svar på några av de vanligaste frågorna om Knauf Danoline

Montageanvisningar

Montageanvisningar för alla Knauf Danoline produkter

Tekniska teckningar AutoCAD

Tekniska teckningar för alla Knauf Danoline produkter

Certifikat

Sök efter certifikat och rapporter enligt funktion

Ladda ner kataloger

Ladda ner Knauf Danoline kataloger

Beställ katalog och prover

Beställ Knauf Danolines katalog och perforeringsprov gratis

Absorptionsdata

Hitta absorptionsdata för Knauf Danolines akustiska tak