Sonocare väggsystem

Sonocare väggsystem

Samma ljudminskning och brandskydd som en vanlig skiljevägg.
Samma tjocklek som en vanlig skiljevägg.
Skillnaden: Ljudabsorbering. Sonocare håller tillbaka allt.

 

Det är ett nytt sätt att bygga skiljeväggar som har inbyggd ljudabsorbering. Den funktionella delen av skiljeväggen garanterar att ljudminskning och brandskydd koncentreras till mitten. Det ger konstruktören fria händer att skapa väggdesign och akustisk justering på de yttre skikten av väggen.

KONSTRUKTION

Sonocare_constr_SE

Sonocare_constr2   Sonocare_constr3

TEKNISKA EGENSKAPER

 

MÅTT

Tjocklek: 145 mm
Höjd: Max. 4000 mm

BRAND

Brandmotstånd: EI 60

LJUDREDUKTION

Min. 48 db R’w

Ljudreduktionstest Delta Lab:

  • Test 1: 51,4 dB (48 dB R’w)100 % av ytan täckt med perforerad platta på båda sidor av väggan.
  • Test 2: 54 dB (51 dB R’w)54 %  av ytan täckt med perforerad platta på båda sidor av väggan
  • Test 3: 55,5 dB (52 dB R’w)8 % av ytan täckt med perforerad platta på båda sidor av väggan

Sonocare_graph_sound_SE