Östra Sjukhus

Projektnamn: Östra Sjukhus

Projekttyp: Sjukvård

Läge:Gothenburg, Sverige

Arkitekt: Krister Nilsson, White Arkitekter

 

KNAUF DANOLINES PRODUKTER HAR ANVÄNTS PÅ FLERA AV VÅRA SJUKHUS

”Sjukhusets tekniska avdelnings jobb är att definiera funktions- och designspecifikation för den nya byggnaden. När det gäller val av takmaterial är de nära förknippade med rummens användning. De övergripande krav vi presenterade för arkitekten var att taken skulle uppfylla vissa akustikkrav, vara lätta att demontera, göra det möjligt att installera belysning och vara lättstädade.

 

Vi har bra erfarenheter av Knauf Danolines produkter från tidigare sjukhusprojekt. Därför tycker jag att valet av Knauf Danolinetak till bland annat korridorer, dagrum, aktivitets- och personalrum i den nya psykiatribyggnaden på Östra sjukhuset är ett bra val.”

Claes Henricson, Västfastigheter, Göteborg, planeringsenheten

 

År: 2007

Relaterade referenser

Reference_thumb_PsychiatricHospital_FI_2027

Sjukvård

Psykiatriska Sjukhuset

Lugn och hemtrevlig atmosfär

Reference_thumb_Hamlet_DK

Sjukvård

Privatsjukhuset Hamlet

Trevligt inomhusklimat och ren luft

Reference_thumb_Weisskirchen_DE_2191

Utbilding

Grundsch. Weisskirchen

Tak och väggar som en integrerad del av arkitekturen som helhet

Reference_thumb_RSSL_UK_2888

Arbete

RSSL

Takens vetenskap

Relaterade produkter

Product_thumb_Belgravia

Belgravia

Kant E/E+
Indraget bärverk

Product_thumb_Designpanel

Designpanel

Kant B1
Osynliga fogar