Färger

Färger

Övermålningsbar yta

Knauf Danolines produkter levereras som standard obehandlade, vitmålade eller vitlaminerade.

Knauf Danoline levererar även produkter målade i NCS- och RAL-färger. I vanliga fall både doppas och sprejas produkterna, men för mycket ljusa färger räcker det med bara sprejning.

Den största skivan som kan doppas är 600 x 1200 mm.

Produkter färdigmålas med en vattenbaserad akrylfärg i glans 5. På grund av underlagets karaktär anges ytan som glans 2.

Knauf Danolines produkter kan också målas på plats med en fin mohairroller. Vid målning med roller är det endast panelens yta som målas vilket ger en kontrast mot gipskärnan i perforeringarna.

Det är viktigt att undvika att få färg i perforeringshålen eftersom detta kan påverka ljudabsorption och det färdiga utseendet. Därför måste en fin roller användas och färgen bör inte vara för tjockflytande.

 

Fler egenskaper

Hygien

Motverkar mögel och bakterier
Stöter bort dam
Medifend hygienisk färg

Akustik

Hur ljud fungerar
Rummets form och typ
Efterklangstid

Brandsäkerhet

Materialklasser
Brandmotstånd
Brandskydd

Luftrening och luftkvalitet

Inga hälsoproblem
Sunda Hus märkningen

Miljö

Återvunnet naturmaterial
ISO certificering
Miljöpolicy

Ljusreflektans

Spridning av ljus

Inomhusklimat

Fugtbeständighet

Tålighet

Slagtålighet

Bärförmåga

Provningen av brotthållfastheten

Rengöring

Hygientak
Certifierad för renrum

Färger

Lätt att måla i färg