Bärförmåga

Bärförmåga

Provningen av brotthållfastheten enligt EN 14190 säkerställer att produkterna kan bära fem gånger sin egen vikt. Det innebär att exempelvis en operforerad Belgraviaskiva testas med en belastning på upp till 17 kg utan att skadas. Syftet med provningen är att kontrollera undertakets stabilitet.

Maximal vikt på de beslag som i praktiken kan monteras i en skiva specificeras emellertid för varje enskild produkt, baserat på maximal nedböjning enligt EN 13964. Bärförmågan visar produktens synliga deformationer och som en kombination av nedböjningsklasser, fuktklass, nettovikt och färdig vikt. Dessa kan återfinnas på varje produkt.

 Load-Bearing_SE

Fler egenskaper

Hygien

Motverkar mögel och bakterier
Stöter bort dam
Medifend hygienisk färg

Akustik

Hur ljud fungerar
Rummets form och typ
Efterklangstid

Brandsäkerhet

Materialklasser
Brandmotstånd
Brandskydd

Luftrening och luftkvalitet

Inga hälsoproblem
Sunda Hus märkningen

Miljö

Återvunnet naturmaterial
ISO certificering
Miljöpolicy

Ljusreflektans

Spridning av ljus

Inomhusklimat

Fugtbeständighet

Tålighet

Slagtålighet

Bärförmåga

Provningen av brotthållfastheten

Rengöring

Hygientak
Certifierad för renrum

Färger

Lätt att måla i färg