Ljusreflektans

Ljusreflektans

Färgen på Knauf Danolines produkter har ett lågt glansvärde som garanterar bra ljusspridning – en egenskap som upprätthålls över tiden. För de färdiga Knauf Danoline-produkterna påverkas ljusreflektansen av produktens perforeringslösning och fabriksmålningens färg och glansvärde. För obehandlade produkter bestäms ljusreflektansen av den färg som appliceras på plats.

De olika kraven på ljusreflektans beror på rummets användning. För kontorsändamål med direktbelysning är minimikravet 70 %.

 Light_reflection_SE

Fler egenskaper

Hygien

Motverkar mögel och bakterier
Stöter bort dam
Medifend hygienisk färg

Akustik

Hur ljud fungerar
Rummets form och typ
Efterklangstid

Brandsäkerhet

Materialklasser
Brandmotstånd
Brandskydd

Luftrening och luftkvalitet

Inga hälsoproblem
Sunda Hus märkningen

Miljö

Återvunnet naturmaterial
ISO certificering
Miljöpolicy

Ljusreflektans

Spridning av ljus

Inomhusklimat

Fugtbeständighet

Tålighet

Slagtålighet

Bärförmåga

Provningen av brotthållfastheten

Rengöring

Hygientak
Certifierad för renrum

Färger

Lätt att måla i färg