Hygien

Hygien

Hygienen är en viktig faktor i många byggnader. Knauf Danoline har därför behandlat akustiktak och väggar med en färg som har låg polymerhalt och hög densitet, vilket gör att stoftpartiklar har svårt att fastna. Detta hindrar damm och andra partiklar från att ta sig in i de mikroskopiska hålen i ytstrukturen. Ytans hållbarhet gör också att svårare fläckar kan tas bort med vanlig standardrengöring och neutrala rengöringslösningar.

 

För att minimera risken för mögel och bakterier har alla produkter från Knauf Danoline tillverkats med inbyggda mögel- och bakteriedödande medel. Dessa arbetar effektivt även på områden som utsätts för oavbrutna höga temperaturer, hög luftfuktighet eller aggressiva gaser. Alla produkter har dessutom testats avseende motståndskraft mot antimikrobiella substanser enligt DIN SS-EN 1104 (Bestämning av överföring av antimikrobiella substanser) grad 3.

 

För mer robusta rengöringsrutiner och rum som kräver hög infektionskontroll finns vår folietäckta renrumscertifierade produkt Danotile som står emot starka rengörings- och desinfektionsmedel med pH-värden från 2,5 till 13. Detta innefattar perättiksyra och H2O2 som ofta används på sjukhus. Danotile uppfyller ISO 5 även efter 120 utförda rengöringsrutiner. Danotile står även emot lufttrycksvariationer upp till +/- 30 Pa.

 

Nästan alla material innebär utmaningar i miljöer där det förekommer påverkan från aggressiva bakterier, till exempel sjukhus och laboratorier. Vi har därför utvecklat en unik färgyta som vi har kallat Medifend, i syfte att klara den här utmaningen. Medifend kan appliceras på våra standardprodukter. Medifend är kraftigt svampdödande och har testats i enlighet med DIN ISO 846, metod B och B’. När hygienförhållandena måste vara optimala är Medifend en perfekt lösning.

 

Knauf Danolines produkter är snygga och innovativa – men också lätta att montera och demontera, och det är smidigt att komma åt alla utrymmen vid service och underhåll.

Fler egenskaper

Hygien

Motverkar mögel och bakterier
Stöter bort dam
Medifend hygienisk färg

Akustik

Hur ljud fungerar
Rummets form och typ
Efterklangstid

Brandsäkerhet

Materialklasser
Brandmotstånd
Brandskydd

Luftrening och luftkvalitet

Inga hälsoproblem
Sunda Hus märkningen

Miljö

Återvunnet naturmaterial
ISO certificering
Miljöpolicy

Ljusreflektans

Spridning av ljus

Inomhusklimat

Fugtbeständighet

Tålighet

Slagtålighet

Bärförmåga

Provningen av brotthållfastheten

Rengöring

Hygientak
Certifierad för renrum

Färger

Lätt att måla i färg