Inomhusklimat

Inomhusklimat

Fugtbeständighet

Knauf Danolines produkter har testats för fuktbeständighet vid daglig användning. Produkter som har testats för resistens mot fukt upp till 70 % relativ luftfuktighet vid 25ºC är avsedda för användning under normala levnads- och arbetsförhållande, dvs. på kontor, skolor, institutioner och liknande byggnader.

Produkter testade för resistens upp till 90 % relativ luftfuktighet vid 30ºC är utformade föranvändning under mer extrema förhållanden och kan därför användas i hög luftfuktighet och i rum med regelbundna och stora förändringar i luftfuktigheten.

Vid lägre relativ luftfuktighet tål dock gips mycket högre temperaturer. Därför kan gips användas i byggnader där temperaturerna kortvarigt kommer upp i 50 ºC.

Fler egenskaper

Hygien

Motverkar mögel och bakterier
Stöter bort dam
Medifend hygienisk färg

Akustik

Hur ljud fungerar
Rummets form och typ
Efterklangstid

Brandsäkerhet

Materialklasser
Brandmotstånd
Brandskydd

Luftrening och luftkvalitet

Inga hälsoproblem
Sunda Hus märkningen

Miljö

Återvunnet naturmaterial
ISO certificering
Miljöpolicy

Ljusreflektans

Spridning av ljus

Inomhusklimat

Fugtbeständighet

Tålighet

Slagtålighet

Bärförmåga

Provningen av brotthållfastheten

Rengöring

Hygientak
Certifierad för renrum

Färger

Lätt att måla i färg