Luftrening och luftkvalitet

Luftrening och luftkvalitet

Bäst i klassen

 

Härdningen av gipsskivorna som används för tillverkning av Knauf Danolines produkter baseras enbart på reaktioner med vatten och innehåller därför inga flyktiga vätskor eller liknande. Därför kan inte Knauf Danolines produkter skapa några hälsoproblem.

 

Dessutom ger alla perforerade produkter en effektiv reducering av luftföroreningar tack vare Cleaneo-tekniken som är integrerad i gipskärnan.

FRISK LUFT MED CLEANEO-TEKNIKEN

Luften inomhus kan förorenas på många olika sätt. Varje dag skapar ämnen som färg och lack, rengörings- och tvättmedel, parfym, hårspray, lim och lösningsmedel potentiellt skadliga utsläpp – inklusive en grupp kemikalier som kallas flyktiga organiska ämnen, som har kopplats till allergier, astma och till och med cancer.

 

Med målet att se till att det är bekvämt att befinna sig inomhus i en bostad har Knauf Danoline integrerat en funktion för aktiv luftrening som kallas Cleaneo-tekniken i hela sitt sortiment av akustiska material.

Luftrening och luftkvalitet

Ytbeläggningen

Härdningen av gipsskivorna som används för tillverkning av Knauf Danolines produkter baseras enbart på reaktioner med vatten och innehåller därför inga flyktiga vätskor eller liknande. Därför kan inte Knauf Danolines produkter skapa några hälsoproblem.

Alla ytbeläggningar på Knauf Danolines produkter (dvs. högglansfärg, matt färg och olika folier) klassas också som ofarliga. Ur miljöaspekt och för att trygga bra inomhusklimat finns inga tillsatser av biocider med aktiv biocidverkan i ytbeläggningen.

INOMHUSKLIMATMÄRKNING

Dansk Indeklima Mærkning är en frivillig märkningsorganisation som är den första i världen som deklarerar byggvaror utifrån deras inverkan på inomhusklimatet under bruksfasen.

Deklarationen uttrycker gasemissioner som ett tidsvärde angivet i dygn och partikelemissioner baserat på emission av partiklar från sedimenterbart damm.

Knauf Danolines produkter har följande klassningar:

  • Tidsvärde: 10 dagar
  • Partikelemission: LÅG (< 0,75 mg)
Luftrening och luftkvalitet

Sunda Hus märkningen

Knauf Danolines produkter är dessutom rankade enligt den svenska Sunda Hus- märkningen – en samlad bedömning av produktens miljö- och hälsopåverkan från dess ursprung till avfallshanteringen:

  • Obehandlade och målade produkter: Klass A1
  • Foliebelagda produkter: Klass B

 

Luftrening och luftkvalitet

Byggvarubedömningen

Knauf Danolines produkter rekommenderas av svenska Byggvarubedömningen, en sammanslutning som samlar de största fastighetsbolagen och investerarna i Sverige med syfte att upprätta en gemensam standard för byggmaterial genom att bedöma det kemiska innehållet, livscykelkriterier och ett byggnadsmaterials möjliga effekter på inomhusklimatet.

Luftrening och luftkvalitet

Fler egenskaper

Hygien

Motverkar mögel och bakterier
Stöter bort dam
Medifend hygienisk färg

Akustik

Hur ljud fungerar
Rummets form och typ
Efterklangstid

Brandsäkerhet

Materialklasser
Brandmotstånd
Brandskydd

Luftrening och luftkvalitet

Inga hälsoproblem
Sunda Hus märkningen

Miljö

Återvunnet naturmaterial
ISO certificering
Miljöpolicy

Ljusreflektans

Spridning av ljus

Inomhusklimat

Fugtbeständighet

Tålighet

Slagtålighet

Bärförmåga

Provningen av brotthållfastheten

Rengöring

Hygientak
Certifierad för renrum

Färger

Lätt att måla i färg