Akustik

Akustik

Akustiklösningar till alla akustiska krav

 

Med Knauf Danolines akustikmaterial är det möjligt att skapa akustiklösningar som alltid uppfyller dina nationella akustiska krav för specifik efterklangstid. Beroende på taklösning och utformningen av perforeringen, kan vissa av Knauf Danolines produkter absorbera upp till 90 % av ljudet som träffar takytan.

 

Vid beräkningen av hur mycket av Knauf Danolines akustikmaterial som behövs för att
uppfylla en viss efterklangstid är det viktigt att tänka på:

  • hela den totala taklösningen som akustikmaterialen blir en del av
  • formen på rummet och placeringen av akustikmaterialen
  • mängden möbler som kommer att finnas i det färdiga rummet
  • rummets användning

 

TAKKONSTRUKTION

Akustikmaterialen i kombination med det konstruktionssystem som de monteras på bildar den akustiska, ljudabsorberande konstruktionen. Sålunda beror mängden absorberat ljud på undertakets monteringsdjup och huruvida eller inte hålrummet är fyllt med mineralull.

Akustik

RUMMETS FORM

Rummets form bestämmer ljudvågornas rörelser i rummet. Placeringen av akustikmaterialet bör bestämmas av ljudets rörelser på den specifika platsen för att garantera optimal materialeffektivitet.

Akustik

MÖBLER

Möbler i sig är akustikmaterial. För att undvika alltför mycket ljudabsorption, vilket kan orsaka akustiska obehag precis som för liten absorption, är det viktigt att ta hänsyn till mängden inredning.

Akustik

RUMMETS ANVÄNDNING

Rummets användning är avgörande för den akustiska miljö som ska skapas. I rum för tal, såsom klassrum och hörsalar, är det viktigt att säkerställa en god nivå på ljudspridningen medan rum för koncentrerat arbete kräver en hög grad av absorption.

Akustik

Fler egenskaper

Hygien

Motverkar mögel och bakterier
Stöter bort dam
Medifend hygienisk färg

Akustik

Hur ljud fungerar
Rummets form och typ
Efterklangstid

Brandsäkerhet

Materialklasser
Brandmotstånd
Brandskydd

Luftrening och luftkvalitet

Inga hälsoproblem
Sunda Hus märkningen

Miljö

Återvunnet naturmaterial
ISO certificering
Miljöpolicy

Ljusreflektans

Spridning av ljus

Inomhusklimat

Fugtbeständighet

Tålighet

Slagtålighet

Bärförmåga

Provningen av brotthållfastheten

Rengöring

Hygientak
Certifierad för renrum

Färger

Lätt att måla i färg