Bostadsakustik

Bostadsakustik

Akustik i privatbostäder

Bostadsakustik

 

Varför behövs det perforerade gipsskivor i privatbostäder ?

Det är snarare regel än undantag, att man i kök/allrum och vardagsrum har högt i tak, det ger ljus och luftighet – komfort för ögon och själ. Ju högre man har i tak, desto längre tid tar det för ljuden i rummet att dö ut. Golvklinkers, trägolv och väggar av tegel eller lättbetong är alla hårda ytor, som håller liv i ljudet länge. Akustik handlar om, hur lång tid det tar för ljudet att förlora sin energi.

Dålig akustik innebär:

  • Det är ansträngande att föra ett samtal.
  • Barns lek upplevs som oväsen.
  • Ljudanläggningar ej fungerar optimalt p.g.a. mycket efterklang.

Lösningen är att tillföra rummet ljudabsorberande material så som t.ex. perforerade gipsskivor. Dessa kan integreras i väggar och innertak.

 

Hur många skivor skall man använda?

Det finns inga standardiserade krav eller formella rekommendationer när det gäller akustiken i privata bostäder.

För att uppnå optimal sänkning av efterklangstiden, rekommenderar vi att hela takytan förses med perforerade gipsskivor.

Om det handlar om mycket höga rum(högre än de är breda)bör det finnas akustikreglering även på väggarna.

 

Vad ska man välja?

 

Knauf Danoline rekommenderar Designpanel eller Tectopanel

Tectopanel leveras i formatet 60 x 60 cm. Plattan leveras med avfasade kanter på alla fyra sidor.

De fasade kanterna har den fördelen, att det då inte behövs någon kantspackling. Efterbehandlingen på arbetsplatsen omfattar därmed endast punktspackling av skruvhål och efterföljande målning.

 

Designpanel med perforering Globe, Quadril och Micro finns i format 900 x 2700 mm alt. 1200 x 2400 mm. Designpanel med perforering Tangent har format 900 x 2400 mm.

Skivorna leveras med 4 försänkta kanter, som underlättar spacklingsprocessen och ger en slät tak- eller väggyta.

 

Innfällning

 

Infällning i huvudkonstruktionen

De perforerade skivorna kan fällas in i huvudkonstruktionen så här:

Cross_section_private_acoustics_1

1: Högben | 2: Ångspärr | 3: Läkter/glespanel | 4: Perforerade gipsskivor

 

Utanpåliggande beklädnad av akustikmaterial

Cross_section_private_acoustics_2

1: Existerande innertak | 2: Läkter/glespanel | 3: Mineralullsfyllning (rekom-menderad minsta tjocklek: 45 mm) | 4: Perforerade gipsskivor