Om Knauf Danoline

Knauf Danoline - Din väg till inomhuskomfort

Med huvudkontor i Danmark utvecklar, tillverkar och marknadsför Knauf Danoline akustiska tak- och väggmaterial baserade på högkvalitativ gips. Efter att ha varit närvarande i byggbranschen under flera decennier kan Knauf Danoline erbjuda expertis, vägledning och tekniska lösningar för att uppfylla dina specifika krav.

I det omfattande sortiment av högkvalitativa produkter ingår

  • Demonterbara T-profilsundertak – ett brett urval av akustikplattor med olika uttryck, designmöjligheter och akustiska profiler
  • Fribärande undertak – akustiktak för särskilda ändamål i korridorer och smala rum
  • Fastmonterade undertak – en stor mängd akustikpaneler för skruvfixering med olika formuttryck, installationsmetoder och akustiska profiler
  • Vägga – ett brett utbud av akustikpaneler för väggmontering, med möjlighet till fullständig integration med befintlig väggkonstruktion
  • För specialändamål – hygienundertak, väggpaneler för biografer, slagtåliga beklädnader för idrottshallar
  • Böjda och vikbara element – designelement för organiska former eller väl definierade kanter

Knauf Danoline står alltid till ditt förfogande för ett samtal om skräddarsydda lösningar efter dina önskemål.

Knauf Danoline är en del av den internationella Knaufkoncernen – en global leverantör av byggmaterial. Knauf Danoline finns representerat i mer än 40 länder genom sina egna säljorganisationer och ett stort nätverk av distributörer.

Hitta din lokala Knauf Danoline-representant

 

VÅR VISION

Vi vinner i vår bransch genom innovation, kommersiell expertis och effektiv användning av alla resurser.

 

Med ”vinner” menar vi:

Att vi vill vara den ledande leverantören av akustiska vinds- och vägglösningar. Vi strävar alltid efter att bredda vårt utbud genom att utvidga produkt- och tjänstesortimentet.

 

Med ”innovation” menar vi:

Att Knauf Danoline utvecklar, i dialog med marknaden, de bästa lösningarna som uppfyller framtidens krav på akustiska material.

 

Med ”kommersiell expertis” menar vi:

Att Knauf Danoline genom branding, fokus på lösningar och förståelse för kunders önskemål och behov blir den bästa samarbetspartnern inom akustiska lösningar.

 

Med ”effektiv användning av alla resurser” menar vi:

Att Knauf Danoline ständigt blir mer effektivt och professionellt i alla affärsprocesser, så att vi kan fortsätta vara en konkurrenskraftig internationell verksamhet till fördel för våra kunder, medarbetare och ägare.

 

 

VÅRA VÄRDERINGAR

 

Visionen är tätt sammanknuten med våra värderingar, som är gemensamma för hela Knauf-gruppen. Våra fyra grundvärderingar avspeglar att vi är ett familjeföretag. De är förankrade i vår kultur och för oss fungerar de som en kompass som alltid leder oss i rätt riktning.

 

Menschlichkeit

Vi ser våra kollegor, våra affärspartners och våra intressenter som en del av en stor familj där traditionella principer som integritet och medmänsklighet fortfarande räknas. Genom att behandla varandra rättvist och acceptera skillnader agerar vi med socialt ansvar. Vi tar ansvar för varandra, för samhället och för miljön.

 

Partnerskap

Vi arbetar på att skapa en miljö med ömsesidig tillit. Det innebär att vi tar ett individuellt ansvar och fattar beslut för att vi litar på varandras omdöme. Vi är ett team. Vi är lojala. Vi stöttar varandra och alla medlemmar i Knauf-gemenskapen.

 

Engagemang

Vi är engagerade i vårt arbete, våra kollegor och vår goda gemenskap. Stolthet och glädje över det vi åstadkommer kommer naturligt. Vi anstränger oss alltid lite extra, uppnår hållbara resultat och ger våra kunder de bästa lösningarna. Knauf Danoline erbjuder goda möjligheter för personlig utveckling och hjälper till med att skapa ett framgångsrikt team.

 

Entreprenörskap

Med hjälp av entreprenörskap och vilja att ta risker har vi vuxit från ett litet familjeföretag till en stor, familjeägd, globalt verksam organisation. Vår framgång drivs av pionjäranda, innovation och förändring i kombination med en pragmatisk och resultatorienterad tillnärmning.

 

I filmen ”Våra värderingar – en resa jorden runt” kan du se och uppleva på vilket sätt värderingarna är förankrade i alla verksamheter inom Knauf-gruppen och alla medarbetare över hela världen. Du kan se filmen här: